Financieel verslag 2019

WML legt over de bedrijfsvoering, de financiën en het gevoerde beleid formeel verantwoording af in het Financieel verslag 2019. Naast de jaarrekening bevat het Financieel verslag onder meer ook het bestuursverslag, de accountantsverklaring en een aantal ‘cijfermatige’ bijlagen. 

Download Financieel verslag 2019