€ 1,8 miljoen voor schoner grondwater

In 2019 startte de samenwerking tussen de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), de provincie en WML om de komende vier jaar de nitraatuitspoeling naar het grondwater terug te dringen. Het rijk (ministerie van LNV), de provincie Limburg en WML stelden ze daarvoor een bedrag van € 1,8 miljoen beschikbaar. Kern van de activiteiten is wat WML zelf al ruim 20 jaar succesvol doet in het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) in Zuid-Limburg: zorgen voor advies op maat aan boeren hoe zij kunnen bijdragen aan een vermindering van nitraatuitspoeling.

Die aanpak wordt komende jaren ook ingezet in grondwaterbeschermingsgebieden in de rest van de provincie. Het project maakt deel uit van de landelijke aanpak om de kwaliteit van het grondwater te verbeteren. Het ministerie van LNV heeft bepaald dat er daarbij meer focus moet komen op kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. Afgelopen jaren was WML de ‘trekker’ van DSG, komende jaren neemt de LLTB die rol over.