Minder kalkafzetting in
Midden-Limburg

In 2019 deed WML in pompstation Pey-Echt een proef met ‘ontbufferen’: een techniek om het gehalte waterstofcarbonaat in het drinkwater te verlagen. Hierdoor wordt niet de hardheid (het calciumgehalte) maar wel de kalkafzettendheid verlaagd. Niet de hardheid, maar juist die  kalkafzettendheid van het water is bij de klanten het meest merkbaar op kranen en in bijvoorbeeld waterkokers en wasmachines.

Op plekken met een relatief grote kalkafzettendheid, maar een beperkte waterhardheid, is een complete - dure en milieubelastende - onthardingsfabriek niet nodig als je er alléén het waterstofcarbonaat uit haalt. De proef op die som werd in Pey met succes genomen. Daar komt derhalve een ontbufferingsinstallatie. Vergelijkbare proeven moeten uitwijzen of deze techniek ook resultaat heeft voor het drinkwater uit Hoogveld (Sittard-Geleen) en Beegden.