Maaswater in het nieuws

Voor miljoenen mensen in Nederland en België is de Maas de bron voor het drinkwater. In 2019 haalde de rivier nadrukkelijk het nieuws. In september verscheen het jaarrapport van RIWA-Maas, waarin drinkwaterbedrijven uit Nederland en België samenwerken. Belangrijkste conclusie: de recente droge perioden laten goed zien hoe kwetsbaar de Maas is. Bij een groeiend aantal gebruikers van het Maaswater, is zowel de kwantiteit als de kwaliteit reden tot zorg voor de drinkwaterbedrijven die ervan afhankelijk zijn.

Later dat najaar bleek die zorg terecht: WML kon ruim drie weken geen Maaswater innemen vanwege een te sterke verontreiniging van de Maas met het bestrijdingsmiddel prosulfocarb. Dankzij het controle- en alarmeringssysteem werd de inname tijdig gestaakt. De productie en kwaliteit van het drinkwater bleven daardoor gegarandeerd. Tegelijk liet de verontreiniging zien dat een goede bronbescherming essentieel is. Een emissieloze landbouw, waarbij geen bestrijdingsmiddelen meer in het water terechtkomen, en meer transparantie over wat industrieën lozen op het  oppervlaktewater, helpen daar enorm bij.