Lood in het nieuws

In november 2019 vroeg de Nederlandse Gezondheidsraad aandacht voor de mogelijke aanwezigheid van loden binnenleidingen in oudere huizen. Gezien de risico’s voor de gezondheid moet volgens de raad meer gedaan worden om de leidingen te verwijderen. Naar schatting gaat het om zo'n 3% van de huizen in Nederland.

WML vindt het goed dat er aandacht is voor het effect van loden leidingen op de kwaliteit van kraanwater binnenshuis. Met de andere drinkwaterbedrijven pleiten wij daarom voor de sanering van de resterende loden binnen-installaties. WML heeft zelf tussen 1995 en begin deze eeuw de loden leidingen verwijderd uit distributienet. Wanneer bij werkzaamheden onverhoopt toch nog een stukje loden leiding wordt aangetroffen, vervangen wij die door leidingen van een ander materiaal.

De publiciteit draagt er hopelijk aan bij dat ook de laatste meters leiding tot aan de kraan loodvrij worden. Drinkwaterbedrijven doen hun best om kraanwater van uitstekende kwaliteit te leveren en houden die kwaliteit via een uitgebreid monitoringsprogramma continu in de gaten. Als WML-medewerkers tijdens die controles of anderen werkzaamheden bij klanten loden leidingen achter de watermeter aantreffen, dan attenderen zij de eigenaar daarop.