Waterkrachtturbine IJzeren Kuilen

Het Limburgse Heuvelland stelt on-Nederlandse eisen aan de drinkwatervoorziening. Heuvelop wordt de druk ‘aangejaagd’, terwijl huizen in de dalen uitgerust zijn met robuuste reduceerventielen. Vanwege de drukverschillen liggen er relatief veel stalen leidingen.

Een deel van de energie die nodig is voor het verpompen van water over de heuvels, wint WML terug. In oktober 2019 nam WML de waterkrachtturbine in gebruik in de transportleiding tussen de drinkwaterwinning en -zuivering aan de rand van Maastricht. De opgewekte stroom wordt ter plekke op de productielocatie gebruikt. Dat zorgt voor minder energiekosten en CO2-uitstoot. Een paar jaar geleden plaatste WML eenzelfde turbine in een transportleiding bij pompstation Plasmolen.
 

Technische informatie                       
Verwacht aantal draaiuren 6.000 uur/jaar.            
Verwachte energieopbrengst 174.000 kWh/jaar
Verwachte CO2-reductie 98 ton/jaar
Verwachte terugverdientijd 12 jaar
Verwachte levensduur 20 - 25 jaar
Investering €116.000