OGN 2021

Al jaren hebben de netbeheerders Enexis en WML met de Limburgse gemeenten een gemeenschappelijke overeenkomst voor de uitvoering van gemeentelijke werkzaamheden in de ondergrond. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een rotonde door een gemeente waarvoor gas- en waterleidingen verlegd moeten worden. De overeenkomst is onder meer gericht op samenwerking bij werkzaamheden en de planning daarvan en regelt daarnaast de verdeling van kosten voor die werkzaamheden. Door te werken met een vaste verdeelsleutel is het niet nodig om voor elke activiteit apart te onderhandelen. Dat voorkomt bureaucratie en kostbare administratieve procedures.

Die afspraken staan in de OGN: de Overeenkomst tussen de Gemeenten en Nutsbedrijven in de provincie Limburg. De oude OGN uit 2011 wordt nu vervangen door een nieuwe versie die vanaf 2021 ingaat. Driekwart van de Limburgse gemeenten heeft inmiddels bevestigd deel te nemen aan de nieuwe OGN 2021. WML streeft naar een provinciebreed gedragen regeling met alle gemeenten. Limburg blijft daarmee landelijk vooroplopen in eenduidige afspraken tussen gemeenten en netbeheerders. Uiteindelijk zijn die gunstig voor de bewoners: het delen van de kosten prikkelt tot kostenbewust handelen van iedere partij, waardoor (maatschappelijke) kosten laag kunnen blijven.