Waterspits-leerzame test in Weert

Op erg warme en droge dagen schiet het watergebruik omhoog, vooral tussen 18.00 en 22.00 uur: de waterspits. Dat kan overlast veroorzaken, zoals een lagere druk of tijdelijk bruin water. Tijdens de eerste hittegolf van 2019 onderzocht WML in Weert of een publiekscampagne kan helpen om de waterspits te temperen. De aanpak was multimediaal: filmpjes op sociale media, een thuisbezorgde folder, radiospotjes en aandacht in de huis-aan-huisbladen.

Het bereik van de campagne en de waardering ervoor bleken na afloop groot. Een meerderheid van de Weertenaren die de campagne kenden, gaf aan dat zij hun watergebruik hadden aangepast. In de ‘harde’ gebruikscijfers kwam dat minder duidelijk naar voren. Er leek sprake van een verminderde waterspits in vergelijking met gebieden waar geen campagne was gevoerd, maar de vergelijkbaarheid van de cijfers was beperkt. De uitgevoerde onderzoeken bieden wel veel informatie over wat wel en niet werkt in zo’n campagne.